Triết lý của VEO Media là: vui vẻ làm việc, sáng tạo, đam mê và khao khát thành công. Chúng tôi tin rằng nếu làm việc hết mình thì sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Chúng tôi tự hào với từng thiết kế, công nghệ và nội dung của chúng tôi. Chúng tôi hãnh diện vì biết lắng nghe các bạn.

Các nhà quảng cáo có thể tin cậy chúng tôi về chất lượng nội dung, có sức thu hút và ảnh hưởng đối với nhiều bạn đọc trẻ. Các trang web của chúng tôi có cung cấp mọi hình thức dịch vụ tài trợ và quảng cáo số.

Chúng tôi cũng đem niềm đam mê và sức sống để làm việc với các công ty truyền thông nước ngoài khi chọn hợp tác với chúng tôi về dịch vụ Media Outsourcing. Các biên tập viên và nhân viên marketing của chúng tôi có thể làm việc cho bạn. Họ được huấn luyện những kĩ năng mới nhất về quản trị và tuyên truyền các nội dung bằng tiếng Anh trên mạng và ra khắp thế giới.

 

Cty CP Truyen Thong VEO

MST: 0305295446

So DKKD: 4103008129