Công ty truyền thông VEO là công ty truyền thông kĩ thuật số còn non trẻ nhưng đầy sức sống, có trụ sở đặt tại Tp.HCM (Sài Gòn).

Chúng tôi xây dựng và vận hành các trang web hàng đầu dành cho người dân đô thị trong độ tuổi từ 20 đến 35.

Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: trở thành một trong những công ty truyền thông kĩ thuật số tư nhân hàng đầu trong khu vực.